HSP en(de onzichtbare) energieën om je heen en hoe daar mee om te gaan

Als hsp’er voel je feilloos aan wanneer energie om je heen veranderd.

  • De (energetische) sfeer in een ruimte; emoties en hun energie
  • Energie gevers en energie nemens (Welke activiteiten e/o sociale contacten laden je op, individueel contact of groepen?  Welke trekken je leeg en hoe laad jij jezelf op?)
  • Kosmische Energie. Zelfs de verandering van kosmische energie, zoals; maanstanden (specifiek nieuwe en volle maan) en planetaire standen, kunnen voor een aantal van ons goed voelbaar zijn.

Deze energieën hebben allen onbewust invloed op hoe wij mensen onze wereld ervaren.

Ze kunnen ons nadelig beïnvloeden, maar leer je jouw grenzen, jouw invloed (fysiek, mentaal, energetisch en emotioneel) kennen en herkennen dan kunnen zeker hsp’ers het herkennen van deze energieën gebruiken om beter voor zichzelf te leren zorgen.

De sfeer in een ruimte of in een gebied – emoties en de energetische ervaring

Iedereen kent de uitdrukking wel dat er een vijandige sfeer gedetecteerd wordt.
Dat gaat in eerste instantie niet over wat we fysiek waarnemen, maar allereerst over wat we energetisch waarnemen. Men “voelt” of er (on)rustige, angstige, vredige, haatdragende, liefdevolle, of vreugdevolle energie in de lucht hangt.
Want wat mensen zelf voelen dat stralen ze ook naar buiten uit.
Hoe sterker de emotie door een persoon gevoeld wordt, hoe sterker zijn uitstraling naar de omgeving.

HSP’ers zijn hier intens gevoeliger voor, zij kunnen de intensiteit van deze energetische waarneming van emoties nog veel beter aanvoelen dan een gewoon persoon. En vaak al van een afstand. Daar hoeft geen meute bij aan te pas te komen, daar is de aanwezigheid van 1 persoon zelfs al voldoende voor.
Wij voelen instinctief, intuïtief aan, als we weten welke emotie bij ons zelf hoort, hoe we de ander kunnen ondersteunen en die emotie niet persoonlijk in ons op te nemen, maar door ons heen te laten stromen en van ons af te laten glijden.

Energiegevers en Energienemers

Elke menselijke relatie is een energieuitwisseling.
Je geeft iets van jezelf en je krijgt er van een ander iets voor terug.
Vaak is deze uitwisseling in fysieke vorm zoals salaris en arbeid, maar de energetische vorm is ook belangrijk.

In zakelijke relaties
Het menselijk wederzijds gewaardeerd worden is iets dat zeker in bedrijven een ondergewaardeerde eigenschap is. Ook tussen vriendschappen kan dit spelen.

Want het hangt af van de individuele beleving van beide partijen of wat er fysiek uitgewisseld wordt, of het  ook de energetische inzet waard is.
Trekt de relatie scheef in fysieke of energetische waardering, dan trekt de relatie (werkrelatie, vriendschappelijke relatie of andere vorm van relatie tussen mensen) energie en is de uitwisseling niet meer gelijkwaardig. In het begin zal dat altijd aftasten zijn, maar ergens niet te ver vooruit gespoeld in de toekomst, moet er een balans ontstaan en moet het geven in balans staan met het nemen/ ontvangen.

Voos HSP’ers is dat een uitdaging want wij zijn van nature gewend de ander zijn behoeften voorop te stellen. Het is aan beide partijen om te zien of ze daar een gelijkwaardige uitwisseling van kunnen maken of dat het tijd is om afscheid te nemen van elkaar. En betere relaties aan te gaan.

In  persoonlijke relaties
HSP’er houden van een betrokken en diepe vriendschap. Wij vinden koetjes en kalfjes gesprekken leuk, maar oppervlakkige relaties zijn eerder energietrekkers dan – gevers.

We steken veel oprechte energie in vriendschappen en als dat na een tijd niet ook terugkomt, dan is de balans uit de vriendschap weg.
Voor niet hsp’ers kan dit wel eens vreemd lijken.
Voor hsp’ers zelf is het vaak ook een pijnlijke en verdrietige ervaring. We waren waarschijnlijk dieper verbonden en om onszelf te beschermen moeten we juist meer verbinden met onszelf, in plaats van met anderen. Zelfliefde en zelfzorg.
Oprechte wederzijdse interesse waarderen we, niet overdrijven, want dat merken we direct.

Sociale contacten zijn voor HSP’ ers energietrekkers en de balans is dus zoeken naar wanneer je je sociaal terug moet trekken om op te laden en daarvoor tijd te nemen en die harde grens af te bakenen. Want goed opladen doen we vaak het beste alleen en/ of in de natuur.

Kosmische energie

Ook volle maan energie en de veranderende stand van planeten kunnen voor hsp’ers die daar gevoelig voor zijn, waarneembaar zijn.
Op dit moment is het volle maan, maar de energetische lichamelijke waarneming begint vaak al 3-4dgn eerder.

Wat doet Volle Maan energie?

Volle maan energie hangt samen met de stand van de andere platen.
Elke volle maan belicht daarom een ander deel van je gevoelsleven. Emoties en intuitie, energetische ervaringen. Volle Maan vergroot en intensiveert de emoties waar jijzelf op dat moment mee worstelt, zodat deze voor jou duidelijker te herkennen worden en je de juiste handelingen voor je zelf kunt gaan doen.

Deze Specifieke Volle Maan in combinatie met de stand van de platen, vandaag 29 september 2023, staat voor balans.
Innerlijke balans.
Balans in relaties, balans in werk – privé, balans tussen geven en nemen.
Voelde jij dat iets te veel aan je trekt, voel je spanning? Onderzoek in jezelf op welk vlak de spanning zit en waar of hoe je meer mag gaan geven aan jezelf of juist aan iemand anders.

Een eigen ervaring

Zo werd ik zelf ook weer even op het feit van zelfzorg gewezen.
Want na maanden wel rust nemen, maar niet voldoende alleen-tijd krijgen, mijn grenzen dus weer niet stevig genoeg neerzetten, druk met werk, open monumentendag en daarna ineens vol in gezinskwesties in plaats van dat ik toen echte hersteltijd nam.

Is het deze week voor mij een strenge pas op de plaats maken. Mijn keuze om daar naar te handelen is nu makkelijk, omdat ik ook al eens gewoon ben doorgelopen, wat tot gevolg had dat ik burn-out was en 4 jaar bezig was met herstel. En dat doen we niet meer, daar pas ik voor. Leuk vind ik dit niet, maar dit is uiteindelijk nu de beste keuze om te maken.

Voor hsp’ers is die keuze maken erg lastig, we zijn gewetensvol, ontzettend behulpzaam en dienstbaar en voelen feilloos aan wat men dus van ons verwacht. We houden er niet van om anderen teleur te stellen, maar bij het beter leren kennen van onszelf leren we inzien dat uiteindelijk, kiezen voor eigen gezondheid, de beste keuze is voor allemaal.
Zeker ook op de lange termijn.

Transformatie tip

Van angst voor de maatschappelijke druk, wat kunnen en zullen anderen wel niet over mij denken, naar zelfliefde, kiezen voor je gezondheid.
Angst voor de Maatschappelijke druk en wat mensen denken transformeren naar liefde voor jezelf. Wat uiteindelijk de maarschappij voordeel opleverd op lange termijn. Al zal lang niet iedereen dat zo in eerste instantie kunnen zien. 

author-sign

Dit vind je misschien ook leuk...

Populaire Posts...